Fasady

 MC-WALL

Ściany fasadowe

 

System lekkiej ściany osłonowej. Ściana osłonowa MC-Wall składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. 2 łączniki Ø 6 ze stali nierdzewnej przypadające na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie oddziaływania parcia wiatru, jak i w płaszczyźnie obciążenia wypełnieniem. Nie koliduje to z możliwością zastosowania tradycyjnych wsporników rygli, bądź mocowania ich tylko za pomocą wkrętów od czoła.

- szerokość wizualna słup-rygiel: 55mm

-możliwe do zastosowania grubości wypełnień: 1-58mm

- dostępna szeroka gama słupów i rygli dostosowana do wymagań statycznych

- występowanie różnych rodzajów listew maskujących, w tym ozdobnych

- izolatory występują w wersji podstawowej oraz w wersji o podwyższonych parametrach izolacyjnych

- izolacyjność termiczna Uf w przedziale 0,9 - 2,5 W/m2K