Słowniczek pojęć

Mikro rozszczelnienie (inaczej: mikro wentylacja)

Jest to specjalna funkcja okucia, umożliwiająca – oprócz “zwykłego” szczelnego zamknięcia – także takie, w którym pomiędzy ramą i skrzydłem okiennym pozostaje niewielka szczelina, która pozwala na ciągłą wymianę powietrza w pomieszczeniu.

 

Okucia obwiedniowe

System mechanizmów otwieranych i zamykanych najczęściej za pomocą klamki lub dźwigni (np. mechanizm otwierający wysoko zamontowane okno z poziomu podłogi).

 

Ościeżnica

Rama wykonana z drewna, metalu lub PCV. Służy do zamontowania skrzydła okiennego lub drzwiowego.

 

PVC (polichlorek winylu)

Jako zamiennika używa się także skrótu PCW.

Proces produkcyjny polega na oddzieleniu z ropy naftowej etyleny, a z soli kuchennej -chloru, z których powstaje chlorek winylu. W dalszych procesach chemicznych – polimeryzacji – otrzymuje się polichlorek winylu. Pierwszy polichlorek winylu otrzymano w 1872 r. Produkcja PVC na dużą skalę rozpoczęła się w latach czterdziestych XX wieku.

 

Przenikanie ciepła

Określane jest przez współczynnik przenikania ciepła U, który zdefiniowano jako ilość ciepła, jaka przenika przez 1m2 przegrody w ciągu 1 godziny przy różnicy temperatur powietrza po obu jej stronach równej 1 stopień C. Im niższy współczynnik przenikania ciepła tym przegroda jest lepszym izolatorem.

 

Ramka dystansowa

Element wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego lub metalu, oddzielający w szybie zespolonej tafle szklane na daną odległość. We wnętrzu ramki dystansowej znajduje się absorbent wilgoci osuszający przestrzeń pomiędzy taflami szkła.

 

Skrzydło

Ruchoma część okna lub drzwi zamocowana w ościeżnicy.

 

Słupek

Pionowy element ościeżnicy, umocowany na stałe.

 

Szkło laminowane

wyrób składający się z minimum dwóch tafli szkła sklejonych na całej powierzchni przy pomocy jednej lub kilku warstw folii. Szkło takie, pomimo pęknięcia nie “rozsypie się” tak jak to może się stać ze zwykłym szkłem.

 

Szpros

element dekoracyjny, przyklejany na zewnątrz szyby lub umieszczany wewnątrz zespolenia, stwarza wrażenie podziału okna.

 

Aluminium ciepłe/zimne

obiegowe nazwy dla podstawowego rozróżnienia kształtowników aluminiowych. Aluminium ciepłe ma tzw. przekładkę termiczną, która pozwala na poprawę współczynnika przenikania ciepła oraz zapobiega skraplaniu się pary wodnej przy dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Ze względu na swe właściwości aluminium ciepłe stosuje się jako stolarkę zewnętrzną. Natomiast wewnątrz budynków ma zastosowanie aluminium zimne.

 

Fasada

najczęściej wykonana z aluminium i szkła. Są to duże powierzchnie zewnętrzne budynków, często przebiegają przez kilka kondygnacji, swą budową mają za zadanie stworzyć wrażenie ścian ze szkła.